voorzitter 500x400 tekst

Activiteitencommissie:  

Bibliothecaris:                 Jan Coenen (1e)
                                          Piet Besselink, digitaal beheer         

Facilitaire commissie:    Paul Gijzen 
                                          Ad Hensen
                                          George Leinarts
                                          Leon Tonglet
                                          Henk Vorstermans

Felicitatiedienst:             Jo Salden 

Muziekcommissie:         Martin Dieteren (voorzitter)   (046) 481 03 62
                                          Jules Luesink (dirigent)
                                          Paul Kalkhoven (repetitor)
                                          Piet Besselink (verslagen/digitaal beheer)
                                          Jan Coenen (1e bibliothecaris)
                                          Geertjan Claessens
                                          Paul Gijzen

Dirigent:                          Jules Luesink

Repetitor:                        Paul Kalkhoven

Public Relations:             Piet Besselink (046) 474 12 16

Redactie Klankbord:      Piet Besselink
                                         
Webmaster:                    Wil Siebers

Presentie/afmelden:     Ad Hensen (046) 451 26 96

Disclaimer/vrijwaringsclausule                    © 2023 Sittards Mannenkoor Si-Tard           E-mail naar webmaster sturen.