2022 Si Tard 125 jaar

Bestuur Si-Tard

Voorzitter:                  Dick van Rossum 06-37200328
Secretaris:                  Gerard Slootweg 06 22 95 77 84
Penningmeester:      Henk Reinders
Vice voorzitter:          Piet Besselink
Leden:                         Martin Dieteren    
                                     Alex van der Klip
                                     Jan Coenen

Ereleden Si-Tard

Beschermheer:         VACANT
Ere dirigent:               Jos Besselink
                                     Piet Tobben
                                     Emmanuël Pleijers
Lid van verdienste:   Piet Besselink
                                     Harrie v Didden
                                     Martin Dieteren
                                     Wiel van Eeghem
                                     Wil Goossens
                                     Theo Hanssen
                                     Ger Heilkens
                                     Ari Jansberg
                                     Paul Thissen

Disclaimer/vrijwaringsclausule                    © 2023 Sittards Mannenkoor Si-Tard           E-mail naar webmaster sturen.