Math Dirks nieuwe dirigent

Bestuur Si-Tard

Voorzitter:                  Dick van Rossum 06-37200328
Secretaris:                  Wiel van Eeghem   (046) 451 81 37
Penningmeester:      Wil Goossens (046) 451 02 11
Vice voorzitter:          Piet Besselink
Leden:                         John Dreuning
                                     Paul Thissen
                                     Alex van der Klip
                                     Fred Geurtsen
                                     Gerard Slootweg

Ereleden Si-Tard

Beschermheer:         dhr. Noël Lebens
Ere dirigent:               Jos Besselink
                                     Piet Tobben
                                     Emmanuël Pleijers
Lid van verdienste:   Piet Besselink
                                     Harrie v Didden
                                     Martin Dieteren
                                     Theo Hanssen
                                     Ger Heilkens
                                     Ari Jansberg

© 2017 Sittards Mannenkoor Si-Tard

E-mail naar webmaster sturen.