2022 Si Tard 125 jaar

Bestuur/Ereleden

Bestuur Si-Tard

Voorzitter:                  Dick van Rossum 06-37200328
Secretaris:                  Gerard Slootweg (046) 451 62 84
Penningmeester:      Fred Geurtsen 06-24497090
Vice voorzitter:          Piet Besselink
Leden:                        Alex van der Klip        

Ereleden Si-Tard

Beschermheer:         dhr. Noël Lebens
Ere dirigent:               Jos Besselink
                                     Piet Tobben
                                     Emmanuël Pleijers
Lid van verdienste:   Piet Besselink
                                     Harrie v Didden
                                     Martin Dieteren
                                     Wiel van Eeghem
                                     Wil Goossens
                                     Theo Hanssen
                                     Ger Heilkens
                                     Ari Jansberg

© 2017 Sittards Mannenkoor Si-Tard

E-mail naar webmaster sturen.